Ingrid Løken (til venstre) og Gerd Johnsen

Metadata

Tittel

Ingrid Løken (til venstre) og Gerd Johnsen

Beskrivelse

Ingrid Løken (til venstre) og Gerd Johnsen (gift med Rolf Wilberg) foran Ljan skole. Skolen ble bygd i 1923 og lå i Gladvollveien 23. Ingrid var datter av smed Løken, som holdt til i Ljabruveien. Gerds ektefelle Rolf Wilberg var yngste sønn av politibetjent Johan August Wilberg på Nordstrand Politistasjon. Bildet er utlånt av Berit Heiberg.

Dato (årstall)

BildeID

SA20030333

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

194

Sted

Bydel

Fargeinfo

svart/hvitt

Giver

Wilberg, Gerd

Informant

Sunde, Arne

Rettighetshaver

Søndre Aker historielag

Registreringsdato

2003-11-19