Gården Leirskallen Østre

Metadata

Tittel

Gården Leirskallen Østre

Beskrivelse

Gården Leirskallen Østre. Bildet er tatt før 1950. Ljanselva slynger seg i forgrunnen bak nettinggjerdet. Bildet er tatt sydvestover fra nederst i Nordstrandveien.

BildeID

SA20030207

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

180

Fargeinfo

svart/hvitt

Informant

Sunde, Arne

Rettighetshaver

Søndre Aker historielag

Registreringsdato

2003-04-23