Gamle Mariholtet kafe

Metadata

Tittel

Gamle Mariholtet kafe

Beskrivelse

Gamle Mariholtet kafe ble revet. Nybygd i gammel stil ca. 1939.

BildeID

SA20030118

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

109

Sted

Bydel

Fargeinfo

svart/hvitt

Giver

Hermansen, Ørnulf

Informant

Hermansen, Ørnulf

Rettighetshaver

Søndre Aker historielag

Registreringsdato

2003-03-18