Fra Østmarkkapellet

Metadata

Tittel

Fra Østmarkkapellet

Beskrivelse

Østmarkskapellet er et sportskapell tegnet av Harald Hille. Selve kirkerommet ble oppført i 1957, peisestua i laftet tømmer kom tre år tidligere, mens en overnattingsfløy ble lagt til i 1975. Kapellet har 200 sitteplasser og plass for ytterligere 100 i peisestua. http://www.ostmarkskapellet.no/om.html

Dato (årstall)

BildeID

SA20100029

Fotograf

Gårds/bruksnr.

Østmarka

Bydel

Fargeinfo

svart/hvitt

Publikasjon

Flere artikler på internett

Giver

Fjeldheim, Ellen Karine

Informant

Fjeldheim, Ellen Karine

Rettighetshaver

Søndre Aker historielag

Registreringsdato

2010-03-24