Elever og lærere ved Nordstrand Middelskole

Metadata

Tittel

Elever og lærere ved Nordstrand Middelskole

Beskrivelse

Elever og lærere ved Nordstrand middelskole. 48 piker, 36 gutter og lærere fotografert sannsynligvis i 1892 utenfor bygningen på hjørnet av Solveien og Nordstrandveien (Kirkeveien). Skolen ble fra 1889 drevet på Nysæter (nå Mosseveien 218 B) og flyttet hit i 1892. Skolen ble startet av Agnes Thorsen og Abraham Breien og drevet av dem til 1917. Cand.theol. Breien døde i 1916. Ut fra at vi vet at skolen hadde 93 elever i 1891 og 108 elever i 1892, kan vi anta at bildet er tatt i 1892. De to kvinnelige lærerne i midten i 3. rekke bakfra antas å være Honoria Halling (til venstre) og Agnes Thorsen (med stor, hvit krage). De mannlige lærerne er cand.theol. Sigurd Halling og cand.theol. Abraham Breien (til høyre).

Dato (årstall)

BildeID

SA20030218

Gårds/bruksnr.

182

Bydel

Fargeinfo

svart/hvitt

Publikasjon

Nordstrand Høyere Skole 1889-1964. Johansen, F.E.: Utsikt over Nordstrands historie, s. 90-93. Veiene på Nordstrand og Ljan, Bydel 8, s. 11. Skiltguide 2001, s. 99.

Informant

Sunde, Arne

Rettighetshaver

Søndre Aker historielag

Registreringsdato

2003-05-05