Den gamle Ekebergrestauranten

Metadata

Tittel

Den gamle Ekebergrestauranten

Beskrivelse

Den gamle Ekebergrestauranten var opprinnelig Tiedemands Tobaksfabriks paviljong på utstillingen i Frognerparken i 1914. Bygningen ble flyttet til Ekeberg i 1916 og revet i forbindelse med oppføringen av funkisbygget i 1927.

Dato (årstall)

BildeID

SA20030131

Fotograf

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

152

Bydel

Fargeinfo

svart/hvitt

Publikasjon

Oslo Byleksikon, 4. utgave, s.118

Informant

Sunde, Arne

Rettighetshaver

Søndre Aker historielag

Registreringsdato

2003-03-11