Bakkehavn gård i forgrunnen

Metadata

Tittel

Bakkehavn gård i forgrunnen

Beskrivelse

Bakkehavn gård i forgrunnen. Vi ser sydvestover. Løvsetdalen går på skrå oppover mot venstre. Bebyggelsen til høyre i bildet er på Langerud. Veien i bakkant av de fremre jordene er Skullerudveien, og nr 13 står fortsatt. Nr 13 ser vi rett bak og til venstre for låven på denne siden av veien.Låven og det hvite våningshuset bak er revet. Enebakkveien ser vi utover til venstre, og helt bakerst i midten ser vi Granli, som tidligere ble kalt Enden. Plassen var under Lambertseter gård og lå nord for turveien fra Lambertseter til Østmarks.

Dato (årstall)

BildeID

SA20030272

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

160

Sted

Bydel

Fargeinfo

svart/hvitt

Publikasjon

Sør i Aker 1993, s.82

Giver

Brevik, Reidar Ø.

Informant

Brevik, Reidar Ø.

Rettighetshaver

Søndre Aker historielag

Registreringsdato

2003-10-08