Østre Holmen gård

Metadata

Tittel

Østre Holmen gård

Tema

Beskrivelse

Østre Holmen, gårdstunet

Dato (årstall)

BildeID

V2007196

Fotograf

Gårdsnavn

Sted

Bydel

Fargeinfo

Farger

Publikasjon

Holden: Vinderenboken og Akergårder i Oslo

Rettighetshaver

Vinderen historielag