Tuengen gård

Metadata

Tittel

Tuengen gård

Tema

Beskrivelse

Maleri av Tuengen en høstkveld 1836, Knud Bull (1811-1889)

Dato (årstall)

BildeID

V2007361

Gårdsnavn

Sted

Bydel

Fargeinfo

Farger

Publikasjon

Holden: Vinderenboken

Rettighetshaver

Oslo Museum