Ris kirke

Metadata

Tittel

Ris kirke

Tema

Beskrivelse

Ris kirke sett fra siden

Dato (årstall)

BildeID

V2007033

Fotograf

Sted

Bydel

Fargeinfo

Farger

Publikasjon

Medlemsblad Vinderen Historielag

Rettighetshaver

Vinderen historielag