Ris kirke

Metadata

Tittel

Ris kirke

Tema

Beskrivelse

Ris kirke bakfra

Dato (årstall)

BildeID

V2007031

Fotograf

Sted

Bydel

Fargeinfo

Farger

Publikasjon

Medlemsblad Vinderen Historieblad nr. 3/2007

Rettighetshaver

Vinderen historielag