Trosterud gård

Metadata

Tittel

Trosterud gård

Beskrivelse

Trosterud gård i 1920-årene. Hatt var vanlig hodeplagg for de 3-4 faste gårsarbeiderene. Det sto 7 hester på stallen. Disse ble brukt til vanlig gårsarbeid som pløying, harving osv. Om vinteren hadde de fast rode for snøbrøyting fra "Åttekanten" (hus ved krysset Tvetenveien/Strømsveien) til Haugerud. Det ble benyttet en stor sneplog med ratt og utleggerte som ble trukket av 4-6 hester avhenging av snømengden. Bildet er tatt foran stallinngangen til gamlelåven som brant i 1953.

Dato (årstall)

BildeID

H20110149

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

142

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Publikasjon

Hellerud historielags kalender august 1998.

Giver

Olsen, Astrid

Rettighetshaver

Hellerud Historielag