Aaste og Gerhard Wergeland.

Metadata

Tittel

Aaste og Gerhard Wergeland.

Tema

Beskrivelse

Foto utlånt av Margot Prag. Bildet er tatt av far til Aaste: Fotograf Hans Johnsrud i hans atelie på Notodden

BildeID

G2006060

Bydel

Publikasjon

Årbok 2006

Giver

Prag, Margot

Registreringsdato

2006-12-01