Øvre isdam på Årvoll

Metadata

Tittel

Øvre isdam på Årvoll

Beskrivelse

Øvre isdam på Årvoll var Bydel Bjerkes tusenårssted. Den ligger like innenfor markagrensen. Isdriften pågikk til langt utpå 1960-tallet. Kulturminnet er lagt ut for salg av eierne med en takst på 12,5 millioner kroner. Bydelen og en rekke lokale organisasjoner har engasjert seg for at kommunen skal kjøpe eiendommen og gjøre den tilgjengelig for allmennheten til friluftsformål, naturbarnehage, museum o.l. I skrivende stund (april 2007) er saken ikke avklart.

Dato (årstall)

BildeID

G2008007

Fotograf

Bydel

Publikasjon

Årbok 2007

Giver

Fikkan, Anne

Registreringsdato

2006-12-01