Østre Aker kirke

Metadata

Tittel

Østre Aker kirke

Tema

BildeID

G2003036

Bydel

Registreringsdato

2006-12-01