Våningshus, Nordre Sinsen gård

Metadata

Tittel

Våningshus, Nordre Sinsen gård

Beskrivelse

Nordre Sinsen er en del av området til Oslo Universitetssykehus, Aker. Våningshuset har bl.a. vært brukt som overlegebolig.

Dato (årstall)

BildeID

G2012113

Gårds/bruksnr.

83/7

Sted

Bydel

Publikasjon

Årbok 2011, side 27

Informant

Syversen, Bjørn H.

Registreringsdato

2006-12-01