Ved en andedam på Høybråten

Metadata

Tittel

Ved en andedam på Høybråten

Tema

Beskrivelse

Den lille gutten på bildet er Asbjørn Fjeld født 1921. Damen er Asbjørns mor, Elise. Jenta er Asbjørns søster, Eva. Bildet er tatt ved eiendommen som nå heter Høybråtenveien 94 A og B.

BildeID

G2012012

Avbildet person

Gårds/bruksnr.

102/64 og 102/955

Bydel

Giver

Torbo, Rolf E.

Informant

Torbo, Rolf E.
Fjeld, Hans-Petter

Registreringsdato

2006-12-01