Utsnitt av kart fra 1778.

Metadata

Tittel

Utsnitt av kart fra 1778.

Tema

Beskrivelse

Hagen på nedre Foss, 1778. Denne hagen er anlagt i samme tidsepoke som den restaurerte hagen på nedre Grorud gård.

Dato (årstall)

BildeID

G2012092

Gårds/bruksnr.

94/16

Sted

Bydel

Publikasjon

Årbok 2011 side 13

Giver

Byantikvaren

Registreringsdato

2006-12-01