Utsnitt av 1700-tallskart.

Metadata

Tittel

Utsnitt av 1700-tallskart.

Beskrivelse

Kartet har følgende påskrift: «Riksarkivet, K.B.K. 72 ”Christiania og omegn første halvdel av 1700-tallet”, men må være ca. 1770 p.g.a. Trondhjemsveiens nye tracé.» Markert på sørsiden av veien – Søndre Furuset. På nordsiden av veien (fra venstre) Nedre – og Nordre Furuset.

BildeID

G2008039

Publikasjon

Årbok 2007

Registreringsdato

2006-12-01