Ulrik Fredrik Gyldenløve

Metadata

Tittel

Ulrik Fredrik Gyldenløve

Tema

Beskrivelse

Stattholder Ulrik Fredrik Gyldenløve etter et maleri.

Dato (årstall)

BildeID

G2012088

Gårds/bruksnr.

94/16

Sted

Bydel

Publikasjon

Årbok 2011 side 9

Giver

Byantikvaren

Informant

Byantikvaren

Registreringsdato

2006-12-01