Tonsen gård, Trondheimsv. 235

Metadata

Tittel

Tonsen gård, Trondheimsv. 235

Beskrivelse

Hovedhuset, tidligere fattiggård, og låve ses slik det ligger inn på Aker sykehus område.

Dato (årstall)

BildeID

G1998234

Fotograf

Gårds/bruksnr.

85/1

Sted

Bydel

Fargeinfo

farger

Giver

Senje, Cathrine

Informant

Senje, Sigurd
Groruddalen historielag

Registreringsdato

1999-11-25