Tonsen gård, tingstua fra 1750-årene

Metadata

Tittel

Tonsen gård, tingstua fra 1750-årene

Beskrivelse

Tonsen gård ligger inne på området til Aker sykehus

Dato (årstall)

BildeID

G2001119

Fotograf

Gårds/bruksnr.

85/1

Sted

Bydel

Fargeinfo

farger

Publikasjon

Forsidebilde til boka "Kulturminneguide; vandringer i bydel Bjerke"

Giver

Fikkan, Anne

Informant

Hoddevik, Gro

Registreringsdato

2002-12-18