Tonsen gård, tingstua fra 1750-tallet

Metadata

Tittel

Tonsen gård, tingstua fra 1750-tallet

Beskrivelse

Sett fra Trondheimsvei-siden. Tonsen gård ligger inne på Aker sykehus grunn

Dato (årstall)

BildeID

G2001120

Fotograf

Gårds/bruksnr.

85/1

Sted

Bydel

Fargeinfo

farger

Giver

Fikkan, Anne

Informant

Hoddevik, Gro

Registreringsdato

2002-12-18