Søndre Bondkall gård

Metadata

Tittel

Søndre Bondkall gård

Tema

Beskrivelse

Søndre Bondkall gård og uthuset på Midtre Bondkall sett fra sør på 1950-tallet.

Dato (årstall)

BildeID

G2006095

Bydel

Giver

Tuvnes Anne-Marie

Registreringsdato

2006-12-01