Søndre Bondkall gård

Metadata

Tittel

Søndre Bondkall gård

Beskrivelse

Søndre Bondkall gård og uthuset på Midtre Bondkall sett fra sør på 1950-tallet. Foto utlånt av Anne-Marie Tuvnes

Dato (årstall)

BildeID

G2006034

Publikasjon

Årbok 2006

Giver

Tuvnes Anne-Marie

Registreringsdato

2006-12-01