Søndre Bondkall gård

Metadata

Tittel

Søndre Bondkall gård

Beskrivelse

I det koksfyrte grisematkokeriet ble skyllene fra byen forvandlet til grisefôr. Kassa i forgrunnen er en bærbar koksbinge. Tante Agnes er på vei inn i kokeriet. Ved lastebilen; Anne-Maries bror Kjell. Foto utlånt av Anne-Marie Tuvnes

Dato (årstall)

BildeID

G2006031

Bydel

Publikasjon

Årbok 2006

Giver

Tuvnes Anne-Marie

Registreringsdato

2006-12-01