Søndre Bondkall gård

Metadata

Tittel

Søndre Bondkall gård

Beskrivelse

Utsikt fra tunet på Søndre Bondkall på slutten av 1950-tallet. Man kan ane Bånkallenga på den andre siden av Trondheimsveien (Riksvei 50) bak poplene. Foto utlånt av Anne-Marie Tuvnes

Dato (årstall)

BildeID

G2006030

Bydel

Publikasjon

Årbok 2006

Giver

Tuvnes Anne-Marie

Registreringsdato

2006-12-01