Søndre Bondkall gård

Metadata

Tittel

Søndre Bondkall gård

Beskrivelse

Våningshuset og det digre asketreet en gang på midten av 1950-tallet. Foto utlånt av Anne-Marie Tuvnes

Dato (årstall)

BildeID

G2006029

Bydel

Publikasjon

Årbok 2006

Giver

Tuvnes Anne-Marie

Registreringsdato

2006-12-01