Søndre Bondkall gård

Metadata

Tittel

Søndre Bondkall gård

Beskrivelse

Anne-Maries svigerinne har satt seg ned i gresset nedenfor gårdhusene. I bakgrunnen ser vi huset til Aasmund Kristiansen. Dette huset ligger også i dag mellom terrasseblokkene på Vestli. Foto fra slutten av 1940-årene. Foto utlånt av Anne-Marie Tuvnes

Dato (årstall)

BildeID

G2006036

Publikasjon

Årbok 2006

Giver

Tuvnes Anne-Marie

Registreringsdato

2006-12-01