Søndre Bondkall gård

Metadata

Tittel

Søndre Bondkall gård

Beskrivelse

Kjellaug Karlsen med ei av kuene utenfor fjøsveggen på Søndre Bondkall en gang på 1940-tallet. Foto utlånt av Anne-Marie Tuvnes

Dato (årstall)

BildeID

G2006032

Bydel

Publikasjon

Årbok 2006

Giver

Tuvnes Anne-Marie

Registreringsdato

2006-12-01