Rødtvet Gård - familien Enger

Metadata

Tittel

Rødtvet Gård - familien Enger

Tema

Beskrivelse

Fra venstre Gunnhild, Randi, fru Birgitte Enger, Trond, gårdbruker Rasmus Enger, Rolf

Dato (årstall)

BildeID

G2002012

Avbildet person

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

90/1

Sted

Bydel

Publikasjon

Årbok for Groruddalens Historielag 2001, s. 126. Artikkel om Rødtvet s. 114-129

Giver

Barnholdt, Gerd Enger

Informant

Rognstad, Kari

Registreringsdato

2002-12-18