Oversiktsfoto over Valle-Hovin fra punkthuset på Teisen

Metadata

Tittel

Oversiktsfoto over Valle-Hovin fra punkthuset på Teisen

Beskrivelse

Dammene tilhørte Hovin isforretning og det er muligens dens resterende bebyggelse som vises i form av skurene foran til venstre. Midt på bildet i bakgrunnen ses Vinmonopolets anlegg på Hasle. Store Ringvei er ennå ikke anlagt

Dato (årstall)

BildeID

G1999071

Fotograf

Sted

Bydel

Fargeinfo

farger

Giver

Brenna, Johs.

Informant

Ristesund, Odd
Groruddalen historielag

Registreringsdato

2000-07-26