Middelskolen

Metadata

Tittel

Middelskolen

Beskrivelse

Teisen videregående skole, Teisenv. 5, opprettet som Østre Aker middelskole i 1921 i leide lokaler. Fra 1922 i nyoppførte lokaler på eiendommen Solvang ved Strømsveien.

Dato (årstall)

BildeID

G1999062

Fotograf

Sted

Bydel

Fargeinfo

farger

Giver

Brenna, Johs.

Informant

Tangerud, Jan Arne
Groruddalen historielag

Registreringsdato

2000-07-26