Medlemmer av familien Rasmussen på nedre Grorud gård

Metadata

Tittel

Medlemmer av familien Rasmussen på nedre Grorud gård

Beskrivelse

Familiebilde fra nedre Grorud gård

Dato (årstall)

BildeID

G2012095

Gårds/bruksnr.

94/16

Sted

Bydel

Publikasjon

Årbok 2011 side 16

Giver

Byantikvaren

Registreringsdato

2006-12-01