Maria Dehlies Minde

Metadata

Tittel

Maria Dehlies Minde

Tema

Beskrivelse

Gårdsbestyrer Johannes Hansen med hjelpere under potetopptaking. Foto utlånt av Margit Slensvik.

BildeID

G2008107

Sted

Bydel

Publikasjon

Årbok 2008 side 34

Registreringsdato

2006-12-01