Løren skole

Metadata

Tittel

Løren skole

Beskrivelse

På bildet ser vi Skolmens 7 klasse i 1951: Bakerst fra venstre: John Skolmen, Ragnhild Faye, Unni Olaussen, Synnøve Vestby, Rigmor Johnsen, Inger Johanne Wangen, Eva Sortvik, Unni Brenden og lærer Astrid Winsvold. Midterste rekke fra venstre: Else Aasebo, Grete Hammerstrøm, Eva Skaug, Karin Lobben, Anna Grete Svensson, Gerd Olsen, Bjørg Andersen og Marit Siggerud. Nederste rekke fra venstre: Anniken Quenild, Bjørg Holmby, Solveig Holen, Anne Lise Gangeskar, Astrid Steig, Åse Hansen, Turid Magdal, Grete Rossing og Unni Hagen.. Foto utlånt av Jon Skolmen

Dato (årstall)

BildeID

G2005035

Bydel

Publikasjon

Årbok 2005

Giver

Skolmen Jon

Registreringsdato

2006-12-01