Landskap på Høybråten

Metadata

Tittel

Landskap på Høybråten

Beskrivelse

Bildet er mottatt som gave fra plan- og bygningsetaten i Oslo kommune. Fotografiene er blitt brukt sammen med kartgrunnlag, målestokk 1:1000. Åsryggen til venstre er Romsås. Åsryggen til høyre er Gjelleråsen. Kløften i midten ble av guttene på Furuset kalt for Monroetoppene. Fotografiene er tatt fra Strømsveien og beståe av tre deler. Lengst til venstre på det første bildet skimter vi Søndre Høybråten Gård(Vethegården), gnr.107/3, Høybråtenveien 15. I villaen på hjørnet av Høybråtenveien og Bjørnheimveien bodde Marius Berger. I overgangen mellom første og andre bilde ser vi Øvre Høybråten Gård(Myhregården) gnr.107/1, Bekkevollveien 20. I det første huset på det andre bildet som så vidt skjærer horisonten bodde Brede Bjørnstad(født 1871). Eiendommen heter Fagerheim og ble utskilt 16. juni 1905, adresse Høybråtenveien 43 B. I neste hus bodde Finnberg. De neste villaene ligger ovenfor Skanseveien. I Skanseveien 2 bodde malermester Karl Jensen, gnr.107/16. Eiendommen heter Skogro og ble utskilt fra hovedbølet 7. desember 1906. I Skanseveien 4 bodde Thor Eliesen, gnr 107/52. Eiendommen heter Fuglesang og ble utskilt fra hovedbølet 20. desember 1906. I neste villa bodde Nils Wiig, gnr. 107/18, Skanseveien 8. Eiendommen heter Torp og ble utskilt 7. desember 1906. Den siste villaen som vi så vidt skimter bak trærne, heter Elim, Skanseveien 12, gnr. 107/20. Den første eieren het Johan Brekke. Eiendommen ble utskilt fra hovedbølet 7. desember 1906. I skråningen nedenfor fantes det en hoppbakke. Den ble kalt for "nakkebrekkeren". På jordene i forkant av bildet ligger i dag Høybråten kirkegård.

Dato (årstall)

BildeID

G2004083

Bydel

Publikasjon

Årbok 2004

Giver

Tangerud, Jan Arne

Informant

Tangerud, Jan Arne

Registreringsdato

2002-12-18