Lagerbygninger i brann

Metadata

Tittel

Lagerbygninger i brann

Beskrivelse

Tyskernes våpenarsenal i Jernbanefjellet ble sabotert i mai 1944.

Dato (årstall)

BildeID

G2009052

Bydel

Giver

Hansen, Jorun

Registreringsdato

2006-12-01