Kullebund - Grorudveien 58

Metadata

Tittel

Kullebund - Grorudveien 58

Tema

Beskrivelse

Skjøde side 2 - Se bilde 2005014. Foto utlånt av Guri Bramness

BildeID

G2005015

Bydel

Publikasjon

Årbok 2005

Giver

Bramness, Guri

Registreringsdato

2006-04-05