Kartutsnitt over nedre Grorud gård.

Metadata

Tittel

Kartutsnitt over nedre Grorud gård.

Beskrivelse

Utsnitt av et kart fra 1797 som viser en skjematisk fremstilt på Nedre Grorud. (Blegedammen er markert.)

Dato (årstall)

BildeID

G2012091

Gårds/bruksnr.

94/16

Sted

Bydel

Publikasjon

Årbok 2011 side 12

Informant

Byantikvaren

Registreringsdato

2006-12-01