Kart

Metadata

Tittel

Kart

Beskrivelse

Oversiktskart Foto:Byantikvaren/Kristine Reiersen

Dato (årstall)

BildeID

G2008018

Registreringsdato

2006-12-01