John F. Skolmen

Metadata

Tittel

John F. Skolmen

Beskrivelse

Lærer på Løren skole1939-1967. Foto utlånt av Jon Skolmen

Dato (årstall)

BildeID

G2005031

Bydel

Publikasjon

Årbok 2005

Giver

Skolmen Jon

Registreringsdato

2006-12-01