Høytidelighet i Rokokkosalen, Grand Hotel

Metadata

Tittel

Høytidelighet i Rokokkosalen, Grand Hotel

Beskrivelse

Emilie Amundsen ble tildelt medaljen for lang og tro tjeneste.

Dato (årstall)

BildeID

G2008192

Publikasjon

Årbok 2008, side 109

Giver

Thoresen, Jane

Registreringsdato

2006-12-01