"Hans og Gretehuset" i Skanseveien på Høybråten.

Metadata

Tittel

"Hans og Gretehuset" i Skanseveien på Høybråten.

Tema

Beskrivelse

Huset er bygd av Jenny og Nils Julius Wiig i 1912. Eva Opstad Aas og Arne Aas overtok huset i 1965. Det ble ombygd i 1972.

BildeID

G2012010

Bydel

Publikasjon

Lenge det gikk før Høybråten fikk... side 30.

Giver

Torbo, Rolf E.

Informant

Torbo, Rolf E.

Registreringsdato

2006-12-01