Grorud jernbanestasjon

Metadata

Tittel

Grorud jernbanestasjon

Beskrivelse

Grorud jernbanestasjon med min bestefar, stasjonsmesteren ytterst til høyre, sammen med stasjonsbetjeningen. Min far hadde gått Jernbaneskolen og utdannet seg til telegrafist og var vel nr. 2 i ansiennitet på stasjonen. Foto utlånt av Are Tunaal.

BildeID

G2006057b

Bydel

Publikasjon

Årbok 2006

Giver

Tunaal Are

Registreringsdato

2006-12-01