Grorud høyere allmennskole

Metadata

Tittel

Grorud høyere allmennskole

Beskrivelse

Klassebilde fra 1957. Bak fra venstre: Asbjørn Wistveen, Frank Bormann, Rolf Knardahl., Johan Johannesen, Steinar Hveberg, Jon Langmoen, Knut Riksen, Ola Moum, ? , Eivind Aas, Egil Larsen. Midtre rad fra venstre: Harald Mora, Per Kristian Gudmundsen, Berit Boge, ? , Gro Steen, Marit Høiseth, Evy Ruud, Arne Strandli, Helle Kollenborg, Tore Ingebretsen. Foran fra venstre: Jan Fredrik Kalvik, Annbjørg Løken, Kari Ringen, lektor Jørstad, lektor Øgaard, Anne Engstrøm, Mai Askim.

Dato (årstall)

BildeID

G2008069

Bydel

Publikasjon

Årbok 2007

Giver

Finhammer, Anne

Registreringsdato

2006-12-01