Grenlund sommeren 1920

Metadata

Tittel

Grenlund sommeren 1920

Beskrivelse

Åsen i bakgrunnen heter "Torsteinskollen". Grenlund lå nord for Ammerud barnehagen ved atriumhusene og nærmest skolen som ligger der uthuset lå. Grenlund ble kjøpt av Eugenie og Emanuel Smith i 1919. De giftet seg des. 1919 og flyttet umiddelbart inn. De bodde der til vinteren 32-33. Ruth Hafels mor har fortalt at det var kennel der før 1919. Ruth ble født i okt. 1920, og broren Arne i des. 1924. Da de flyttet, ble husest leiet ut til 2 familier.Huset ble solgt 1940 til Anna Martinsen, datter på Ammerud gård. Senere ekspropriert av Oslo Kommune. Eindommem var på vel 6 mål og åsen i bakgrunnen "Torsteinkollen" er fortsatt friareal. Noen år etter ekspropriasjonen ble huset revet, og barnehage bygget slik det er idag.

Dato (årstall)

BildeID

G1995168

Sted

Bydel

Fargeinfo

svart/hvitt

Publikasjon

Årbok for Groruddalen historielag 1998, s. 1.

Informant

Groruddalen historielag

Registreringsdato

1996-03-07