Fredbo

Metadata

Tittel

Fredbo

Beskrivelse

En av Grorud Damphøvleris arbeiderboliger som rommet 12 familier. Huset lå omtrent der hvor telefonkiosken i sin tid var plassert i Grorudveien, like ved stasjonen. Huset ble revet i 1938 for å gi plass til undergangen ved stasjonen. I bakgrunnen ser vi bebyggelsen på Nordtvet. Foto utlånt av Are Tunaal

Dato (årstall)

BildeID

G2006058

Bydel

Publikasjon

Årbok 2006

Giver

Tunaal Are

Registreringsdato

2006-12-01