Flyfoto fra Brobekk-området

Metadata

Tittel

Flyfoto fra Brobekk-området

Beskrivelse

Vi ser småhusbebyggelse i øvre del av Brobekkveien med Brobekk gård midt på bildet. I bakgrunnen ses Årvollia og blokkene på Stig/Tonsenhagen. Trondheimsveien midt på bildet.

Dato (årstall)

BildeID

G2000018

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

85/5

Sted

Bydel

Fargeinfo

farger

Giver

Johannessen, Inger

Informant

Hoddevik, Gro
Groruddalen historielag

Registreringsdato

2000-10-09