Disen gård, Kolderups vei 23

Metadata

Tittel

Disen gård, Kolderups vei 23

Tema

Beskrivelse

Bildet viser fasade mot sjøen. Fra 1831 tilhørte gården fam. Arnesen fra Blinderen. Siste gårdbruker var Ivar Arnesen (d. midten av 1920-årene). Hans kone Johanne overtok gården. Låven revet 1957-58. Hovedbygningen ble solgt til KFUK og grunnen til Statstjenestmennenes boligbyggelag.

Dato (årstall)

BildeID

G1972001

Fotograf

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

86/1
86/690

Sted

Bydel

Fargeinfo

svart/hvitt

Giver

Oslo Bymuseum

Informant

Oslo bymuseum

Registreringsdato

1996-03-07